Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Om denne hjemmeside

Netstedet stilles til rådighed alene med det formål at bidrage med generel information om Lucas & Partnere ApS og er lavet i overensstemmelse med dansk lov.

Enhver form for data og information, der bliver gjort tilgængelig på denne hjemmeside, er tilgængelig, som den er og forefindes og uden garantier eller ansvar af nogen art. Adgang til hjemmesiden og nedtagning af data og information fra dettte netsted sker på brugerens eget ansvar.

Al data og information mv. er ophavsretligt beskyttet. Dette materiale tillige med viste varemærker og logo osv. er Lucas & Partnere ApS’ ejendom.

Billeder på hjemmesiden er Lucas Partneres ejendom, med mindre andet er oplyst.  Disse billeder kan nedtages og bruges uden gebyr, forudsat at alle immaterielle rettigheder overholdes, og at Lucas & Partnere nævnes som billedets kilde.  Billeder fra andre kilder må ikke bruges uden ejers tilladelse.

Netstedets brugere gives midlertidig tilladelse til at nedtage og gemme en eller flere af siderne fra netstedet udelukkende med det formål at få dem vist for netstedets brugere.  Enhver anden brug, herunder gengivelse, permanent lagring eller retransmission af indholdet på dette netsted er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Lucas & Partnere ApS.

Lucas & Partnere ApS er under ingen omstændigheder ansvarlige – hverken direkte eller indirekte – for skader og hæfter således ikke for nogen form for tab eller skade forårsaget af brug eller tiltro til data eller informationer til stede på eller tilgængelig fra nogen af Lucas & Partnere ApS netsteder.

Denne juridiske meddelelse er underlagt dansk ret.  Enhver tvist, der udspringer af eller i forbindelse med denne juridiske meddelelse eller vedrørende indholdet af de data eller informationer, der stilles til rådighed for brugere af dette netsted og hjemmesider gjort tilgængelige via dette netsted skal, med mindre den løses i mindelighed, afgøres udelukkende af de danske domstole i København, Danmark.

Privatliv

Politikken er gældende for Lucas & Partnere ApS netsted og alle andre netsteder tilhørende Lucas & Partnere ApS, hvor andet ikke er angivet.  Hvis du ikke kan godkende og acceptere denne politik, bedes du undlade at bruge netstedet. Ved at bruge Lucas & Partneres hjemmeside accepterer du indholdet af denne politik.

Personlige data

Personlige data omfatter personlige eller faktuelle data om et bestemt individ. Dette er f.eks. oplysninger som navn, adresse og telefon.  Oplysninger, som ikke kan knyttes til et bestemt individ – f.eks. foretrukne netsted eller antallet af brugere på en hjemmeside – betragtes ikke som personlige data – og er derfor ikke omfattet af denne politik.

Nyhedsbreve og lignende

De oplysninger, som du har afgivet ved tilmelding til vores nyhedsbreve og lignende, benyttes kun til dette formål.  Vi videregiver ikke disse oplysninger til tredjepart, og du kan til enhver tid afmelde denne service igen.

Om cookies

Dette netsted benytter ikke cookies.