Rådgivning

Salg af virksomhed

Salg er en af de vigtigste beslut­ninger virksomheds­ejere tager, og stiller krav om medvirken af kompetente sparrings­partnere i processen.

Køb af virksomhed

Køb af virksomhed er for­bundet med risiko, som dog kan begrænses væsent­ligt ved et grundigt forarbejde. Vi bistår gennem hele processen.

Generations­skifte

Overdragelse af en virksomhed til et familie­medlem eller en eller flere medarbejdere.

Kapital­tilveje­bringelse

Søger I kapital kan vi hjælpe med alt det nødvendige for- og kontaktarbejde samt forhandling.

Fusion & spaltning

Virksomheds­sammen­lægning, branche­­konsolidering, virksomheds­­spaltning osv. kræver særlige forholds­­regler og fremgangs­­måder.

IT virksomheder

Køb og salg af IT-, tele- og konsulent­virksomheder samt kapital­tilvejebringelse til disse.