Kapital på kr. 3.500.000 til finansiering af igangværende markedsintroduktion.  Se venligst match-online.dk!
SpeakRead A/S – som vi omtalte i vores notits i juli – har forlænget tegningsfristen til 21. august 2014 kl. 16.00.  Se venligst SpeakRead eller  match-online.dk!
Du er velkommen til at kontakte mig på +4570 20 4571 eller John, hvis du ønsker at høre nærmere.