Henrik Schrøder og John Lucas fra Schrøder Lucas & Partnere opdeler pr. 1. april 2008 selskabet i to.  Henrik Schrøder fortsætter fra 1. april med partnerne Sigge Enk, Claus Melgaard og Gert Mortensen i selskabet, Schrøder Partners.  John Lucas forsætter fra 1. april med partnerne Jørgen Bastholm,  Allan Bülow, Niels Dall, Gert Jørgensen og Preben Poulsen i selskabet, Lucas &Partnere.  Kunder skulle efter de indgåede aftaler mellem parterne ikke mærke nævneværdige ændringer.  Henrik Schrøder og John Lucas har været gode kolleger siden 1999 og ønsker at være fair konkurrenter og gode branchekolleger fremover.